POLLERIA MIKI SHOW

MIKI SHOW

1/8 Pollo ala brasa

9

Entrega en 29 min.

MIKI SHOW

1/4 Pollo ala Brasa

12

Entrega en 29 min.

MIKI SHOW

1/2 Pollo ala Brasa

23

Entrega en 29 min.

MIKI SHOW

1 Pollo ala Brasa

42

Entrega en 29 min.